Organik Zeytin Yetiştiriciliği

Organik Zeytin Yetiştiriciliği

Organik zeytin yetiştiriciliği ve zeytinyağı üretimi sırasında aşırı dikkat edilmesi gereken ana unsurlar bulunmaktadır. Bunlar bereketli ve doğru zamanlarda doğru bakımların yapılabilmesi büyük önem taşımaktadır. Organik zeytin yetiştiriciliğinde ağaç bakımı diğer meyve ağaçları gibi sıklıkla yapılmasa da ciddi bir süreçtir. Zeytin bakımında süreç aşağıdaki gibidir. Bu süreçler aylara göre belli aşamalarda yapılmalıdır.

  • Gübreleme ve Budama
  • Sulama
  • Hastalık ve zararlılarla mücadele
  • Toprağı işleme
  • Hasat
Organik Zeytin Yetiştiriciliği
Organik Zeytin Yetiştiriciliği

Organik zeytin yetiştiriciliği: Aylara göre yapılacak bakımlar

Ocak-Şubat aylarında bir önceki dönem zeytin hasadı bitirildikten sonra 10-12 cm derinlikte sürülerek toprak tavına getirilmelidir. Zeytinlik veya bağlarda toprağa ahır ve toprak altı gübreleri bu dönemde verilmelidir. İncir ağaçlarının budaması ve bakımları mutlaka bu dönemde yapılmalıdır. İncir ağaçları, zeytin zararlılarını kendisine çeker ve zeytin ağaçlarını korur. Zeytine en çok zarar veren zeytin sineğidir.

Zeytin Sineği
Zeytin Sineği

İlaçlama bu aşamada çok ciddi katkı sağlamaktadır. Zeytin sineğine karşı mevsiminde yapılan ilaçlamalar, zeytinin zarar görmesini ciddi derecede engeller.

Zeytin İlaçlama
Zeytin İlaçlama

Budama, gübreleme, ilaçlama ve toprak işlemeleri Mart-Nisan aylarında yapılmalıdır. Bu süreçte dikkat edilmesi ve mutlaka zeytinde budama yapılmalıdır. Budama, ağaçların uyanmaya başlamasından sonra ki süreçte yapılması uygun değildir. Budama işlemi, ağacın yaşına göre veya budama amacına göre zeytinlerde yapılmalıdır. Ağaçlarda şekil, mahsul ve gençleştirme amaçlı budamalar yapılmalıdır.

Zeytin Budama
Zeytin Budama

Zeytinlerde budama, hasat zamanından sonra bahar aylarında sürgün büyümesine kadar geçen sürede yapılmaktadır. Ancak erken budama, ağaçların erken uyanmasına neden olacağından önerilmemektedir. Bu durum Marmara Bölgesi gibi kış veya ilkbahar donlarının zeytinlere önemli zararlar verdiği yerlerde daha da dikkatle yapılmalıdır.

Takip eden takvimde Mayıs ve Haziran ayarında sulama işlemleri yapılmalıdır.

Sulama işlemleri

  • Tava sulama
  • Karık sulama
  • Yağmurlama sulama
  • Damla sulama

gibi çeşitli yöntemlerle yapılmaktadır.

Zeytin Sulama
Zeytin Sulama

Baharın etkisiyle bahçe hızla otlarla kaplanmaktadır. Bu nedenle ot kontrolü büyük önem taşır. Zira zeytin ağaçları sulama sırasında alması gereken mineralleri, yabani otların emmesi durumunda yeterince verim alınamaz. Bu da, meyve miktarını azaltır veya ürün kalitesini düşürür. Bu nedenle, yabani otlarla mücadele Temmuz ve Ağustos aylarında da devam etmelidir. Özellikle çapalama ve ilaçlama bu süreçte hayati öneme sahiptir. Ayrıca, bu aylarda sulama kesilmelidir.

Yeni hasat dönemi yaklaştığında zeytin sineği ile mücadeleye başlanmış olunmalıdır. Ağaçların veya yeni ürünlerin korunması için bakım ve ilaçlamalar mutlaka yapılmalıdır. Böylece yeni hasat için verimli ürün elde edilmiş olunur.

Dikkat edilmesi gereken hususlardan birisi de kış aylarında zeytinlerin dona maruz kalmasıdır. Don zeytinlerin yanmasına ve verimin azalmasına neden olur. Bu durumdan kurtulmak için tarımsal don önleyici kullanılmalıdır. Tarımsal don önleyicilerin içeriğindeki kimyasal oranlarına mutlaka dikkat edilmelidir.

Hasatta toplanan zeytinler artık organik zeytinyağı elde etmek için yağhanelere götürülür.

Benzer Gönderiler